Uluslararası ve Türk Muhasebe Standardı 19'a uyum

Kıdem Tazminatı ve Diğer çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydaların değerlemesinde aktüeryal yaklaşım

Dünyadaki birçok global ve yerel şirket, çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalara ilişkin yükümlülüklerini, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda (UFRS) ortaya konulduğu şekilde, mali tablolara yansıtmaktadır. Bu yükümlülüklerin hesaplanmasında, aktüeryal değerleme yöntemlerinin kullanılması zorunludur. Düzenleyici kuruluşlar, bu zorunlu standartların uygulanmasında denetim ve gerekli hallerde yaptırım uygulamaktadırlar.

UMS 19, çalışanların kıdem tazminatı ve sağlanan diğer uzun vadeli faydalardan doğan haklarına ilişkin yükümlülüklerini her raporlama döneminde yeniden ölçmeyi gerektirir. Bu yükümlülük hesabının, kullanılan varsayımları da içerecek şekilde, bir aktüer tarafından değerlenmiş, doğrulanmış ve onaylanmış olması gerekir.

 

UMS 19’a uyum nasıl sağlanır?

UMS 19 aktüeryal değerlemesi nedir?

Aktüeryal değerleme, bir şirketin mevcut ve gelecekteki yükümlülüklerinin, aktüeryal en iyi tahminlere dayanan, tercihen geçmiş veriler tarafından desteklenen, kabul edilmiş bir dizi finansal ve demografik varsayımlar ile ölçülerek değerlendirilmesidir.

Aktüeryal değerleme, UMS 19’un önemli raporlama gerekliliklerini karşılayabilmek için kalifiye ve spesifik tecrübesi olan ve bu uygulamalarda uzman aktüer ekip gerektirir.

 

Lux Actuaries & Consultants bu görevi en iyi şekilde gerçekleştirir

Çalışanlara sağlanan faydalar konusunda uzman danışmanlar olarak, kanıtlanmış yaklaşımımız şu anlama gelir:

 • >
  İnsan Kaynakları veya Bordro verilerini toplamak, veri mutabakatını yapmak ve doğrulamak,
 • >
  Değerleme esaslarını belirlemek için ekibinizle beraber çalışmak,
 • >
  Yükümlülüklerin aktüeryal maliyetini hesaplamak,
 • >
  Raporlama dönemleri arasındaki aktüeryal kazanç/kayıp rakamlarını açıklamakaçıklamak ve diğer tavsiyelerde bulunmak,
 • >
  Beş ila on iş günü içinde kapsamlı bir aktüeryal rapor sunmak.
SSS

Find out how to comply with IAS19
Download PDF >

X
FAQs
UMS 19 Nedir?
UMS 19 aktüeryal değerlemesi nedir?
Bu bilgilerin neden açıklanması gerekiyor?
UMS 19, tüm ülkeler ve şirketler için geçerli midir?
Süreç nasıl işliyor?
Rapor ne içeriyor?
Lux, İnsan Kaynakları veya Finans’dan sorumlu kişi olarak, sizin işinizi nasıl koaylaştırabilir?
Nasıl başvurabilirim?
Bir aktüeryal değerlemenin avantajları nelerdir?
Lux'in sunduğu çalışanlara sunulan faydalara ilişkin diğer hizmetler nelerdir?
UMS 19 Nedir?

UMS 19, çalışanlara sağlanan faydaları düzenleyen Uluslararası Muhasebe Standartıdır. UMS 19 uyarınca, çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar bir aktüeryal değerleme gerektirir.

Back to top
UMS 19 aktüeryal değerlemesi nedir?

Aktüeryal değerleme, bir şirketin mevcut ve gelecekteki yükümlülüklerinin, aktüeryal en iyi tahminlere dayanan, tercihen geçmiş veriler tarafından desteklenen, kabul edilmiş bir dizi finansal ve demografik varsayımlar ile ölçülerek değerlendirilmesidir.

Aktüeryal değerleme, ciddi raporlama gerekliliklerini karşılayabilmek için kalifiye ve spesifik tecrübesi olan ve uygulamalarda uzman personel gerektirir. Bu işi ancak Aktüerler yapabilir.

Back to top
Bu bilgilerin neden açıklanması gerekiyor?

Şirketlerin, kıdem tazminatı ve diğer çalışanlara sağlanan uzun dönemli faydalarına ilişkin yükümlülüklerini net bir şekilde anlaması ve bu çalışan haklarına ilişkin yükümlülüklerin altında mı yoksa üzerinde mi tahakkuk ettirildiğinin belirlenmesi çok önemlidir. Ayrıca, bu yükümlülüklerin şirketin nakit akışına olan etkisinin de anlaşılması gereklidir.

Back to top
UMS 19, tüm ülkeler ve şirketler için geçerli midir?

IFRS (UFRS) bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmeyi seçen herhangi bir şirket veya kuruluş, temel gerekliliklerden biri olan UMS 19’a uymak zorundadır. IFRS (UFRS)’ ye uyma zorunluluğu, hükümet veya şirket Genel Merkezi tarafından getirilebilir veya global finansal raporlama standartlarını yerine getirmek, dünya piyasalarına girmek veya en iyi uygulamaları şirket içinde yürürlüğe koymak amacıyla benimsenebilir.

Back to top
Süreç nasıl işliyor?

As employee benefit specialists our proven approach means we:

Collect, reconcile and validate employee payroll data,
Engage with your team to set the valuation basis,
Calculate the actuarial cost of liabilities,
Conclude and make recommendations to Senior Management,
Present an extensive actuarial report within five to ten working days

Back to top
Rapor ne içeriyor?

Aktüerya raporumuz aşağıdakleri içerir:

 1. Veri: Bu, çalışan ve sağlanan fayda mutabakatını içerir
 2. Varsayımlar: Demografik ve finansak varsayımlar için her birinin etkisini, büyüklüğünü veya önemini ortaya koyarız
 3. Metodoloji: Bu varsayımlara UAS 19’a uygun olarak ulaşma yaklaşımımızı detaylandırırız
 4. Sonuçlar: Yıl sonu finansal tablolarında kullanmanız gereken rakamları kolay anlaşılır bir formatta sunarız
 5. Projeksiyonlar: Sonuçları ileriye aktarırız ve bütçeleme sürecinizde kullanılmak üzere fayda planlarının kalan ömrü boyunca beklenen gelecekteki nakit akışlarına karşı tahmini faydaların bir projeksiyonunu sağlarız.
Back to top
Lux, İnsan Kaynakları veya Finans’dan sorumlu kişi olarak, sizin işinizi nasıl koaylaştırabilir?

Biz, Şirketiniz adına aktüeryal değerlemeyi üstleniriz ve raporun zamanında ve kullanımı kolay bir biçimde size sunulmasını sağlarız. Aktüeryal değerlemeyi işin uzmanına devretmek, bir şirketin çalışanlarına sağlanan faydalara ilişkin yükümlülüklerini net ve kesin olarak anlamasına yardımcı olur. Böyle bir uygulama aynı zamanda iç riskleri ve bu riskleri yönetmek için zamanında alınabilecek aksiyonları tanımlamaya da hizmet eder ve gerektiğinde gecikme olmadan bu aksiyonların hayata geçirilebilmesini mümkün kılar.

Back to top
Nasıl başvurabilirim?

Şirketinizin özel ihtiyaçlarına göre detaylandırılmış bir teklif için bu sayfadaki form aracılığıyla ayrıntılarınızı bize iletin veya aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçin:

Seda Ekizoğlu, MAAA
Lux Türkiye Genel Müdürü
seda@luxactuaries.com

+90 212 371 4766

Lux Actuaries & Consultants

193 Plaza, Büyükdere Cd. No :193

Kat:2, Levent 34394 İstanbul

Back to top
Bir aktüeryal değerlemenin avantajları nelerdir?

Bir şirketin UMS 19 da dahil olmak üzere Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS’yi) benimsemesi, mali tablolarının tekdüzen biçiminde ve eşleriyle karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalara ilişkin yükümlülükler için, çalışanların normal emeklilik yaşına kadar gelecek nakit akışının bir projeksiyonu gereklidir. Bu projeksiyon, ilgili bütün riskleri anlamak için çoklu ekonomik senaryolarda yapılmalıdır. Geleceğin modellenmesi, aktüerlik  mesleğinin uzmanlaştığı en temel konudur. Aktüeryal değerlemeyi işin uzmanı olan aktüerlere devretmek, bir şirketin çalışanlarına sağlanan faydalara ilişkin yükümlülüklerini kesin olarak anlamasına yardımcı olur. Şirket içinde böyle bir uygulama, aynı zamanda iç riskleri ve bu riskleri yönetmek için zamanında alınabilecek aksiyonları tanımlamaya da hizmet eder ve gerektiğinde gecikme olmadan bu aksiyonların hayata geçirilebilmesini mümkün kılar.

Back to top
Lux'in sunduğu çalışanlara sunulan faydalara ilişkin diğer hizmetler nelerdir?

Aktüeryal değerleme çözümlerinden daha fazlasını sunuyoruz. Çalışanlara sağlanan fayda uzmanları olarak, müşterilerimize bir dizi katma değer katan hizmet sunmak için donanımlıyız. Sunduğumuz diğer hizmetlerden bazıları:

 • Şirket içi muhasebe hesaplamalarının ve politikalarının doğrulanması
 • Çalışanlara sağlanan fayda yükümlülüklerini karşılamak üzere planlanan uygulamalar için tavsiyeler
 • Çalışanlara sağlanan fayda yükümlülüklerine ilişkin risklerin nasıl azaltılacağına  ve yönetileceğine yönelik rehber danışmanlık
Back to top

Şirketinizin özel ihtiyaçlarına göre detaylandırılmış bir teklif için Lux ile iletişime geçin.

Bilgileriniz için teşekkür ederiz.

Seda Ekizoğlu, Lux Türkiye Genel Müdürü, sizinle en kısa sürede iletişime geçiyor olacak.

Bu arada, sorularınız için lütfen seda@luxactuaries.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Close

Lütfen bilgilerinizi doldurun

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Lux ile iletişime geçin
Seda Ekizoğlu, MAAA
Lux Türkiye Genel Müdürü
+90 212 371 4766
seda@luxactuaries.com
Lux Actuaries & Consultants
193 Plaza, Büyükdere Cd. No :193
Kat:2, Levent 34394 İstanbul

Lux

 • Ortadoğu'daki en büyük bağımsız aktüeryal danışmanlık şirketidir (DONT SAY MIDDLE EAST)
 • Yüksek tecrübesiyle, Körfez bölgesinde ve dünyada birçok tanınmış şirkete aktüeryal değerleme raporları vermiştir (CHANGE THIS TO TURKEY-CENTRIC MESSAGE|
 • Temel mevzuat ve UAS 19 gerekliliklerine tamamen hakimdir
 • Aktüerlik mesleğinin tabi olduğu uluslararası davranış kurallarına tamamen bağlıdır
 • Müşterileri ile uzun süreli ve değerli ilişkiler kurmaya odaklanarak, şirketlerin çalışan maliyetlerini ve çalışanları elde tutma konularını yönetmelerine yardımcı olur
 • İşi son teslim tarihinden önce teslim ederek zamanlama beklentilerini aşmaya odaklıdır.